Bierbostel


Gezonde eiwitbron, voor een optimale penswerking.

Productomschrijving

Bierbostel komt vrij bij het brouwen van bier. Bij het brouwproces worden de koolhydraten uit het graan (meestal gerst) via tussenstappen gewonnen en gebruikt voor de vergisting tot alcohol. De overblijvende zaadhuid, het eiwit en vet samen is de bierbostel.


Algemene eigenschappen

Bierbostel is een stapelbaar voedermiddel en goudbruin van kleur. Bierbostel is een smakelijk voer en zal de darmgezondheid bevorderen.


Toepassing

Bierbostel bevat veel fermenteerbare ruwe celstof en bestendig eiwit. Het helpt de pensfermentatie te stabiliseren en heeft een positief effect op de mestconsistentie. Bierbostel is ook geschikt in rantsoenen voor droge koeien. Advieshoeveelheden op basis van rantsoenberekening.

Melkkoeien, droge koeien en vleesvee: max. 12 kg product per dier per dag.

Jongvee en rosékalveren: max. 6 kg product per dier per dag.


Opslag & Houdbaarheid

Opslaan op een schone en verharde ondergrond of in een betonnen sleufsilo.

Zorg er voor dat het regenwater afstroomt.

Direct na leveren het oppervlak glad afwerken en bestrooien met 2 kg zout per m2.

De kuil luchtdicht afsluiten met plastic folie en afdekken met een dun zanddek. Indien geen zanddek toegepast wordt adviseren we het gebruik van strechonderfolie en met zandslurfen het plastic strak te trekken.

Om evt. perssap verliezen te voorkomen kan bierbostel gestort worden op een laag droge bietenpulp.

Na inkuilen de kuil minimaal 10 dagen gesloten houden en na openen een voersnelheid van 1-1,5 meter per week aanhouden.

Bierbostel kan ook geleverd worden in een slurf, en is, mits goed ingekuild, te gebruiken tot 6 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).