Kalk

Kalk maakt rijke ouders maar arme kinderen. Dit oude gezegde gaat over het feit dat het toedienen van kalk zorgt voor het losmaken van de voedingsstoffen uit de grond en humus, waardoor de gewassen zich goed ontwikkelden (rijke ouders). In vroegere tijden was men echter nog maar ten dele in staat om deze voedingsstoffen aan te vullen, waardoor er op den duur tekorten ontstonden (arme kinderen). In de huidige tijd zijn wij wel in staat om de voedingsstoffen aan te vullen. Dat maakt het toedienen van kalk echter niet overbodig. Integendeel: het belang van kalk in de moderne landbouw, maar ook bij de hobbyboer moet niet worden onderschat.

Hoe belangrijk is de pH-waarde?

Voor een gezonde bodem, waarop je gezonde gewassen met een goed rendement kunt telen, zullen alle groeifactoren in de grond in orde moeten zijn. Dat geldt ook voor grasland. Een van de belangrijkste factoren is de pH, de zuurgraad. Bij een goede pH verlopen allerlei chemische en bacteriologische processen veel beter, worden voedingsstoffen beter benut, groeien de gewassen beter en geven een hogere opbrengst. Als de grond verzuurt daalt de pH-waarde.

Waardoor verzuurt de grond?

De grond verzuurt door het verdwijnen van kalk. Dit gebeurt door:

  • uitspoeling
  • het gebruik van sommige meststoffen
  • zure regen
  • de opname van de gewassen die kalk gebruiken voor hun ontwikkeling. 

Als er van nature in de grond geen voorraad is waaruit wordt aangevuld, zoals kleigrond met schelpen, moet dit verlies regelmatig door bekalken worden aangevuld.

Wat is de functie van kalk in de bodem?

Kalkmeststoffen bestaan uit een combinatie van calcium- en magnesiumcarbonaat of alleen uit calciumcarbonaat en hebben een basische werking omdat deze carbonaten reageren met het bodemzuur (H+, waterstofionen). Na deze reactie blijven er in de grond de belangrijke elementen calcium en magnesium achter.

Kalk is vooral een stof die het milieu in de bodem reguleert. Calcium is naast een belangrijke voedingsstof, ook van belang op het verbeteren van de structuur van de bodem, in het bijzonder op zwaardere gronden.

Een goede kalktoestand en een goede pH bevorderen sterk het rendement van de aan de grond toegevoegde kunstmest en organische mest. Bij een slechte kalktoestand worden veel meststoffen (nutriënten) verspild. Een optimale pH is nodig voor een goede ontwikkeling van het wortelstelsel. Daarmee bevordert het de opnamecapaciteit. Verder beïnvloedt de pH de beschikbaarheid van voedingselementen in de bodem. 

Hoeveel kalk moet er worden toegediend?

De hoeveelheid kalk die een weiland of akker nodig heeft, kan het beste worden bepaald na het nemen van grondmonsters. Van deze monsters wordt een analyse gemaakt van de pH, het organische stofgehalte en het lutumgehalte. Afhankelijk van wat er op moet groeien, wordt er een bekalkingsadvies afgegeven. De kalkgift die dan wordt gegeven, noemen we ook wel reparatie-bekalking. Zonder grondanalyse geeft men hoeveelheden die nodig zijn om het verlies weer aan te vullen en daardoor de toestand te handhaven. Dit wordt onderhouds-bekalking genoemd. Het advies voor een onderhouds-bekalking op weilanden (uitgaande van reguliere kalkmestoffen) ligt rond de 1.500 kg per hectare.

Het is mogelijk om een PH-test te laten uitvoeren van uw grondmonster bij Snijders Wachtum. Aan de hand van de uitslag van deze PH-test wordt u voorzien van het juiste voeding advies voor uw bodem.

Voor prijzen en verder adviezen, neemt u dan contact op met het kantoor van Snijders Wachtum.