MAISMESTSTOFFEN VOOR ELKE GRONDSOORT EN MESTGIFT: GROMAIZE

De keuze van de voor uw bedrijfssituatie best passende maismeststof is sterk afhankelijk van de beperkingen die door de wetgeving worden opgelegd. Wanneer u wel deelneemt aan derogatie heeft u de keuze uit de maismeststoffen zonder fosfaat. Wanneer u niet deelneemt aan derogatie heeft u, afhankelijk van de hoeveelheid fosfaat dat u mag aanvoeren, keuze uit het gehele assortiment maismeststoffen. Bovendien is de laatse jaren de drijfmestgift flink onder druk komen te staan. Dit heeft consequenties voor de samenstelling van de aanvullende rijenbemesting. Daardoor zijn er in de loop der jaren aanpassingen in de samenstelling van GroMaize doorgevoerd.

GroMaize maismeststoffen

GroMaize is een complete range van aanvullende maismeststoffen om toe te passen tijdens of kort na het zaaien. De GroMaize meststoffen zijn zodanig samengesteld dat ze voldoen aan de laatste technische eisen die we aan een moderne meststof stellen. Voor elke grondsoort en mestgift is er een geschikte aanvullende GroMaize meststof. Rijenbemesting in mais wordt toegediend 5 cm naast en 3 tot 5 cm onder het zaad. Hieronder staat het assortiment maismeststoffen weergegeven.

GroMaize Opticoat

ForFarmers introduceerde in 2018 GroMaize Opticoat, een nieuwe meststof voor rijenbemesting die stikstof zeer geleidelijk laat vrijkomen: minimaal tijdens de zaadkieming en maximaal vanaf medio juni tot eind juli, als de maisplant driekwart van zijn biomassa produceert. GroMaize Opticoat is daarmee dé oplossing om binnen de beperkte stikstofruimte een aantoonbaar hogere opbrengst te behalen.- > Lees meer over de voordelen van GroMaize Opticoat

Assortiment maismeststoffen 2023

* GroMaize Opticoat 30-0 is een nieuwe generatie rijenmeststof voor mais. Het bestaat deels uit omhulde stikstof die gecontroleerd vrijkomt op het moment dat de plant er behoefte aan heeft. Dit resulteert in een hogere drogestofopbrengst en minder uitspoeling naar de bodem

Afbeelding: Maismeststoffen GroMaize 2018Voor verder adviezen, of vragen naar andere soorten, neemt u dan contact op met het kantoor van Snijders Wachtum.

Bekijk hier de folder maisrassen en maisteelt 2023