Nieuwsbrief maart 2021

Tips over de bemesting van nieuw ingezaaid grasland


De temperatuur is in een week tijd gestegen van -12 naar + 18 graden en de eerste snede kan weer bemest worden. Ook nieuw ingezaaid grasland moet natuurlijk bemest worden, maar deze vraagt vaak net een iets andere aanpak. Ron Vennix, teeltspecialist ruwvoer bij ForFarmers geeft tips over de bemesting van nieuw ingezaaid grasland. Bekijk de FFlog van Ron >